Family Barn - Family Farm - Family Farm Seaside - Information and help on the game.

            

   
   
 
 
Tasks
Last messages :)
 OFFTOP
CHAT
   
  
   
 
Achievements
SeedsTrees
AnimalsGear
Social
Scene
SnowDesert
Grass LandAutumn
HalloweenChrismas
Ice 
 Christmas Snow
Calendar
Christmas Countdown
January Calendar
March Calendar
July Calendar
Sponsored Links
Cat Adoption Center
Dog Adoption Center
Trade House
Farm Club
Jungle Drop
Kitchen
Workshop
Dessert Shop
Beauty Shop
Aqua Shop
Hobby Shop
Doll Shop
Santa Workshop
Go Fishing
VIP Level
Levelup special reward
Levelup water ranch special reward
List of Levels
List of Levels (NEW)
List of Levels (Water Ranch)
Ranch
Second Ranch
Yard
Water Ranch
Legend Online Informacje
Family Barn - Family Farm - Family Farm Seaside - Information and help on the game.
Dorfleben - Dorfleben Küste - Informationen und Hilfe zum Spiel
Wiejskie Życie - Wiejskie Życie Nad Morzem - Wszystko na temat gry.
Super Ferme - Super Ferme Mini - Information et aide sur le jeu
Fazenda Feliz - Fazenda Feliz Pocket - Informações e ajuda sobre o jogo
المزرعة السعيدة - مزرعتنا السعيدة للموبايل - معلومات ومساعدة في اللعبة
Fattoria Felice - Funny Farm - Fattoria Felice al Mare - Informazioni e aiuto sul gioco
Vida en la granja - Vida en la Granja Marina - Información y ayuda en el juego.
Bizim Çiftlik - Bizim Çiftlik Sahil - Oyun hakkında bilgi ve yardım
Happy Land - ชีวิตในสวน - แฮปปี้แลนด์ชายทะเล - ข้อมูลและควา
開心莊園 -
Landleven - Informatie en hulp op het spel.
페밀리 농장 -

 
Tooth Fairy Vs. Rotten Tooth Tyrant
 
 
Darryl just lost his two front teeth! Who do you think will visit him tonight? The Lovely Tooth Fairy or the Rotten Tooth Tyrant? Help the Farm Family prepare for the worst!
 
 
1. Darryl’s totally freaking out! The Rotten Tooth Tyrant leaves rotten, cursed teeth under children’s pillows. It’s so disgusting. Help Darryl calm down while we think of a plan!

Produce 50 Lavender Essential Oil to help Darryl calm down
-5
20120
 
2. There’s a teeny, tiny chance the Lovely Tooth Fairy WILL visit Darryl tonight. Let’s make Darryl some Dream Catchers to prevent any scary nightmares tonight!

Produce 12 Nutmeg Essential Oil in the Essential Oil Machine
-10

Collect 60 Peacock Feather as ingredient for the Dream Catcher
-10
251503
 
3. Since Darryl’s been pretty naughty these days, he’ll probably be struck by the Rotten Tooth Tyrant! It’s gonna take a bit of magic to protect him from her evil shenanigans!

Ask 8 Sandman Capes from neighbors
-4

Craft 4 Walking Sticks in the Workshop to use as a Magic Wand
-8
25150
 
4. Maybe we can bribe the Tooth Tyrant to leave Darryl alone with some cute toys!...Well, it’s getting late. Time for Darryl to go to sleep. Let’s wait up to see what happens.

Produce 120 Blue Teddy Bears in the Toy Machine to bribe the Tooth Tyrant to leave Darryl alone
-10

Craft 10 Sleeping Caps in the Workshop to make Darryl comfortable
-10
26180
 
5. Don’t forget to make some smelly candles. Maybe the Lovely Tooth Fairy will follow her nose straight to Darryl’s room! A good smell will also gross out that Rotten Tooth Tyrant!

Make 3 Cocoa Calm Candles in the Beauty Shop to attract the Lovely Tooth Fairy
-6

Make 4 Natural Air Fresheners in the Beauty Shop to help repel the Rotten Tooth Tyrant
-8
26180
 
6. Wait!! The Tooth Fairy and Rotten Tooth Tyrant just flew into Darryl’s room! The two of them are duking it out! I’ll bet you some Wine and Pie that the Lovely Tooth Fairy wins!

Produce 15 Sap Wine in the Fruit Wine Machine
-10

Produce 20 Gisela Cherry Pies in the Pie Machine
-10
28200
 
7. It’s a full-on Tooth Fairy Showdown. I can’t believe Darryl is sleeping through all of this! Let’s help the Lovely Tooth Fairy win with some support from our friends!

Perform 120 Actions on Neighbors’ farm to get more support for Tooth Fairy
-10

Find 10 Fairy Dust when helping on Neighbors’ farms
-10
28200
 
8. It worked, the Tooth Fairy won! Let’s thank her for coming here out of the kindness of her heart! She usually doesn’t visit naughty boys like Darryl! What a Lovely Fairy indeed!

Make 5 Rose Crowns in the Beauty Shop to thank the Lovely Tooth Fairy
-10

Make 4 Berry Divine Lip Balm in the Beauty Shop to thank the Lovely Tooth Fairy
-8
30220
 
OR

 


 
Comment
 

 Your name (nick)
1. x 5 =   ?

      2017-07-13 18:48:15 GreyLace

Never mind, I just realized these *are* the classic mission steps....

      2017-07-13 18:46:50 GreyLace

@patricia: You are completing the "Classic Mission". You must look for the steps under the Classic Missions on the left side of this site.

      2017-07-11 20:45:21 patricia

wrong pics on several of the items above.. just like that is not the cocoa candle.. but its a cocoa candle you need to make.

      2017-01-13 11:56:16 Marijana

5.cocoa calm candle 3 and 4 natural air frecheners ,6.sap wine 15 and chery pies 20

      2016-10-27 18:56:51 elicat

I just did this mission last week. I think you go by what is written, so sap wine and gisela cherry.

      2016-10-27 12:32:05 meaww

it says sap wine shows plum wine says gisela cheery pies shows lime pie??? whats correct

      2016-09-12 17:00:57 merlia

why is there written 0 days to finish??

      2014-10-10 06:04:03 r_gamer

Oops… I forgot to change the link name… This link is http://wiejskie-zycie.info/index.php?gr=2203&lng=en&id=0&losw=25, not http://wiejskie-zycie.info/index.php?id=202091&lng=en…! Sorry; like I said, I am posting this comment in several places! ;)

      2014-10-10 05:35:51 r_gamer

farmer 56: When a task asks for Peacock Feathers, it means the from original Peacock (just like "Eggs" are from the plain old Chickens). Also, if you look at the rest of the list above it never has you make the Dream Catcher. I know that is weird, but it is not the only mission where they have you collect something for an item that you never actually make… ;)

      2014-10-10 05:33:27 r_gamer

kentaxit: Two ways you should be able to find the Cocoa Calm Candles are to use the Find box in the Beauty Shop (for me at least, this does not work in full screen mode, so try minimizing to use it); and in the mission itself, where it asks for the Cocoa Calm Candles it usually would have a button saying "Go to Beauty Shop" which will take you directly to the the Candles. Good luck! :)

      2014-10-10 03:55:52 farmer 56

Task 2... Collect 60 peacock feathers as ingredient for Dream Catcher. Does anyone knows what color, also just collect or make it?

      2014-10-08 19:28:49 kentaxit

I cant find Cocoa Calm Candles in Beauty Shop :(

      2014-10-08 12:11:33 nahil

the picture of the Cocoa Calm Candles in step 5 is not correct !!!!!

      2014-10-04 22:00:55 lidziulka

tak sobie przetumaczone na tłumacz google Tooth Fairy kontra Zgniłe zębów Tyrant Darryl właśnie stracił dwa przednie zęby! Jak myślisz, kto odwiedzi go dzisiaj?Piękny Tooth Fairy Tooth lub Rotten Tyran? Pomoc Gospodarstwo rodzinne przygotować się na najgorsze! 1. Darryl zupełnie wariuje!Rotten Tooth Tyrant pozostawia zgniłe przeklęte zęby pod poduszkami dzieci. To jest tak obrzydliwe. Pomoc Darryl uspokoić, gdy myślimy o planie! Produkujemy 50 Lawendowy pomóc Darryl uspokoić -5 20120 2. Nie ma malusieńki, malutki szansa Piękny Tooth Fairy odwiedzi Darryl wieczorem. Zróbmy Darryl kilka Catchers marzenie zapobiec wszystkim przerażające koszmary tej nocy! Produkujemy 12 Nutmeg olejku Maszynie Essential Oil -10 Zbierz 60 pawie pióro jako składnik do Dream Catcher -10 251503 3. Od Darryl był dość niegrzeczny w tych dniach, to pewnie zostać uderzony przez Rotten Tooth Tyrant! To zajmie trochę magii, aby chronić go przed jej złymi shenanigans! Zadaj 8 Sandman Capes z sąsiadami -4 Craft 4 laski w Warsztatach użyć jako magiczną różdżkę -8 25150 4. Może możemy przekupić tyrana Tooth aby móc Darryl sama z niektórych słodkie zabawki! ... Cóż, robi się późno. Czas na Darryl iść spać. Poczekajmy się, aby zobaczyć co się dzieje. Produkujemy 120 niebieski miś w maszynie z zabawkami przekupić tyrana Tooth opuścić Darryl sam -10 Osłony spreparować 10 Spanie w Warsztatach do Darryl wygodne -10 26180 5. Nie zapomnij zrobić jakieś śmierdzące świece. Może Piękny Tooth Fairy pójdą nos prosto do pokoju Darryla!Dobry zapach również, że brutto Rotten Tooth Tyrant! Dodać 3 Cocoa Calm świece w Beauty Shop przyciągnąć Urocza Tooth Fairy -6 Dodać 4 Odświeżacze powietrza w Natural Beauty Shop pomóc odeprzeć Rotten Tooth Tyrant -8 26180 6. Poczekaj !!Tooth Fairy i Rotten Tooth Tyrant właśnie poleciał do pokoju Darryla!Dwa z nich są duking to! Założę się trochę wina i ciasto, które pięknej wygrywa Tooth Fairy! Produkujemy 15 Sap w Maszynie wino Wina owocowe -10 Produkujemy 20 Gisela Cherry Pies w maszynie Pie -10 28200 7. To jest pełny-Tooth Fairy na showdown. Nie mogę uwierzyć, Darryl śpi przez to wszystko! Pomóżmy Piękny Tooth Fairy wygrać z jakimś wsparciu naszych przyjaciół! Wykonaj 120 Akcje w gospodarstwie sąsiadów, aby uzyskać więcej wsparcia dla Tooth Fairy -10 Znajdź 10 Fairy kurzu, pomagając w gospodarstwach sąsiadów -10 28200 8. Działało, Tooth Fairy wygrał! Niech jej podziękować za przybycie z dobroci swojego serca! Ona zazwyczaj nie odwiedzić niegrzecznych chłopców jak Darryl! Co za piękne bajki rzeczywiście! Dodać 5 Rose Korony w Beauty Shop podziękować Urocza Tooth Fairy -10 Dodać 4 Berry Boska Balsam w Beauty Shop podziękować Urocza Tooth Fairy

      2014-10-04 18:46:16 Asha

n_n

Page generation time 0.0254 sek.